คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์นิเวศการเรียนรู้ สู่การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 53 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์นิเวศการเรียนรู้ สู่การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก หน่วยบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และ คณะนักวิจัย ลงพื้นที่โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนเดิมของโรงเรียนสู่การพัฒนาสมรรถนะครูเเละผู้บริหารในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการกลไกการจัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้การมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียนเป็นฐาน โดยมี นายศฤงคาร แป้นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)