คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ที่สอดรับวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา แก่ครู 4 โรงเรียน เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 4 ธันวาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 ธันวาคม 2565
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 143 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ที่สอดรับวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา แก่ครู 4 โรงเรียน เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 4 ธันวาคม 2565

       ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2565 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหารและคณาจารย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ที่สอดรับวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยมี ครูจากโรงเรียนบ้านศาลา 24 คน โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 48 คน โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 50 คน และ โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก 18 คน รวม 72 คน เข้าร่วมการอบรม ณ ห้อง 4210 อาคาร 4 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่